Intake

Het eerste bezoek duurt ongeveer 1 – 1 /2  uur. Hierin komen verschillende aspecten aan bod. Tijdens dit gesprek zal worden gevraagd naar uw activiteitenpatroon, leefgewoontes, voedingsgewoontes, uw verwachtingen en motivatie. Ook zal worden gevraagd naar eerdere dieetpogingen en medische gegevens. Uw voeding zal worden bekeken en er zal gezamenlijk naar mogelijke verbeteringen in uw voeding worden gezocht. Het dieet- of voedingsadvies zal worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ten slotte stellen we een behandelplan op en bespreken het vervolg van de begeleiding.

Tijdens dit eerste consult worden standaard naast uw gewicht ook het lichaamsvochtpercentage gemeten met behulp van professionele apparatuur volgens de allernieuwste technieken. Tevens vindt er een bepaling van uw spiertoestand en conditieniveau plaats. Door gebruik van de allernieuwste professionele apparatuur kan tevens het viscerale vetpercentage worden gemeten. Zo krijgt u een goed beeld van het vetpercentage rond uw vitale organen.

Deze apparatuur is door zijn deskundigheid niet alleen inzetbaar voor volwassenen, maar ook voor kinderen.

Lichaamsvet is niet altijd zichtbaar met het blote oog. U kunt een acceptabel gewicht en figuur hebben en toch meer lichaamsvet hebben dan u denkt. Het in balans brengen van het lichaamsvet- en lichaamsvochtpercentage kan ervoor zorgen dat u zich fitter en gezonder voelt, meer conditie heeft en een beter kwalitief leven kan hebben.

Het bepalen van de spiertoestand is onder andere van belang bij het evalueren van de lichaamssamenstelling van COPD (Chronic Obstructive Pulmonaire Diseases – astma, bronchitus, longemfyseem e.d.) U kunt een acceptabel gewicht hebben en een verlaagd spierpercentage. Door een verlaagd spierpercentage kunnen uw longklachten verergeren. Door een combinatie van goede voeding en gerichte beweging kunt u uw spiertoestand verbeteren en zich zodoende fitter voelen. Ook wordt de kans op complicaties (ontstekingen in het longgebied, achteruitgang van de longtoestand) door een acceptabele spiertoestand vermindert.

Goede en mogelijk aangepaste voeding is onmisbaar bij het aanmaken van spierweefsel. Tijdens de begeleiding wordt uiteraard rekening gehouden met uw lichamelijke mogelijkheden om kwalitatief uw conditie op te bouwen.

Sporters kunnen ook baat hebben bij het bepalen van de verhouding lichaamsvet-, lichaamsvocht- en spierpercentage. Zij kunnen hiermee de effecten van hun trainingen evalueren en daar waar nodig bijstellen. Ook sporters kunnen daarom terecht bij Diëtistenpraktijk Fanoy voor sportvoedingsadviezen waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met zowel kracht- als duursporters.